Nowogardzka Strefa Inwestycyjna - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nowogardzka Strefa Inwestycyjna - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dlaczego Nowogard?

Podstawowymi aspektami decydującymi o atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Nowogard są:

Lokalizacja

 • położenie przy drodze krajowej w kierunku Gdańska i dalej do krajów bałtyckich oraz z drogą krajową nr 3 i drogą ekspresową S3,
 • bezpośrednie położenie przy linii kolejowej Szczecin-Kołobrzeg,
 • bliskość nowoczesnego międzynarodowego portu lotniczego (20 km),
 • możliwość korzystania z infrastruktury technicznej Szczecina i Świnoujścia, szczególnie z portów i przepraw promowych do krajów skandynawskich,
 • bliskość przejść granicznych w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku, położonych ok. 70 km od miasta oraz Berlina (230 km),
 • niewielka odległość od Goleniowa (24 km), Łobza (30 km), Stargardu Szczecińskiego (40 km) i Szczecina (64 km), co zapewnia dopływ do rynków pracy z tych rejonów,
 • zasoby wykształconej kadry pracowniczej z pobliskich ośrodków kształcenia (Szczecin i Koszalin),
 • dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza (sieć drogowa, banki, urzędy, infrastruktura telekomunikacyjna).

Teren Specjalnej Stefy Ekonomicznej

Gmina Nowogard jako partner Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej posiada teren inwestycyjny o powierzchni 20,19 ha, położony przy drodze krajowej nr 6, bezpośrednio przylegający do węzła komunikacyjnego obwodnicy Nowogardu. W planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na działalność produkcyjną, magazynową i zabudowę usługową.
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych na terenie zachodniej Polski z 29 podstrefami inwestycyjnymi w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Instytucja oferuje bogaty wybór terenów w pełni przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji, przyznaje ulgi i preferencje podatkowe zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament. Zwolnienia podatkowe w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce.

Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości od 35% do 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy.

Warunkiem inwestowania na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest:

 • uzyskanie od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 Euro.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/18/11 z dnia 26 stycznia 2011r. przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Nowogard są zwolnieni z opłacania podatku od nieruchomości.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorcom, którzy utworzą miejsca pracy w okresie do 3 lat od daty zakończenia inwestycji. Utrzymanie inwestycji oraz nowych miejsc pracy nastąpi przez okres co najmniej pięć lat od dnia jej zakończenia dla dużych firm lub trzy lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Zwolnienie z podatku przysługuje:

 • na okres 2 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
 • na okres 5 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
 • na okres 10 lat, jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.