Nowogardzka Strefa Inwestycyjna - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nowogardzka Strefa Inwestycyjna - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nowogardzka Strefa Inwestycyjna - Specjalna Strefa Ekonomiczna

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych na terenie zachodniej Polski z 29 podstrefami inwestycyjnymi w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Instytucja oferuje bogaty wybór terenów w pełni przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji, przyznaje ulgi i preferencje podatkowe zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament. Zwolnienia podatkowe w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce.

Mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy.

Dodatkowo, każdy zainteresowany inwestowaniem w Strefie może liczyć na szeroko zakrojone działania promocyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rozpoczęcie działalności na terenie K-SSSE wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez Spółkę Zarządzającą, które jest udzielane po spełnieniu wymogów formalnych związanych z procedurą aplikacyjną oraz zakupem gruntów.  

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z daną inwestycją przez co najmniej 5 lat.

Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest ich utrzymanie przez co najmniej 5 lat.

Warunkiem inwestowania na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest:

  • uzyskanie od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 PLN.